Jumat , 15 Desember 2017

Search Results for: ibadah

Haji Dan Perubahan

...depan bisa pergi haji. Meski tergolong berat dan melelahkan, minat umat Islam, termasuk di Tanah Air, untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tidak pernah surut. Padahal ibadah haji merupakan...

Read More »

Haji & Jihad

...Bagi setiap Muslim, ibadah haji memang istimewa. Haji boleh dikatakan menjadi ‘puncak spiritual’ seorang Muslim. Di hadapan Baitullah, Ka’bah, kebanyakan Muslim yang menunaikan ibadah haji merasakan betapa dekat dirinya...

Read More »

Puasa dan Takwa

...puasa. Imam an-Nawawi menyatakan, disyariahkannya niat adalah untuk membedakan antara ‘âdah (perbuatan biasa) dengan ibadah, atau ibadah satu dengan ibadah lainnya. Beliau mencontohkan perbuatan orang yang duduk di dalam masjid....

Read More »

Rasulullah saw. dan Nasib Pembencinya

...shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah). Perintah untuk shalat di sini mencakup shalat wajib dan shalat nafilah. Adapun an-nahr berarti al-hadi wa an-nusuk wa adh-dhahâyâ (sembelihan kurban dalam ibadah haji dan...

Read More »

Keteladanan

...bagi umatnya; baik dalam hal kualitas keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, kezuhudan, kewaraan, ketawadukan maupun dalam ketekunannya dalam ibadah; dalam keikhlasan, kesungguhan, kesabaran, ketabahan maupun dalam keistiqamahannya di medan dakwah; dalam...

Read More »